Илмира Әбсәләмова сайты

татар теле һәм әдәбияты укытучысы  

Фәнни хезмәтләрем

Безнең тормышыбызда закон Г.Бәширов иҗатында этнографик лексиканың чагылышы Гадел Кутуйның “Сагыну” нәсерендә әдәби чаралар Зөя утрау-шәһәрчегенә сәяхәтем К.Тинчурин драмасында яшьлек хатасы К.Тинчурин татар театрының нигезен салучы
Кыйссаи Йосыф поэмасында сузык авазларның сүз башында бирелеше Кыйссаи Йосыф поэмасында тартык авазлар М. Мәһдиевнең “Кеше китә - җыры кала” повестенда “җир” сүзен куллану үзенчәлекләре Минем борынгы Болгарга сәяхәтем Т.Миңнуллинның “Дивана” пьесасында шәхес образының туган җиргә мөнәсәбәттә ачылышы Т.Миңнуллинның “Нигез ташлары” драмасында шәхес образының күпьяклы ачылышы
Татар әдәбиятында Муса образы Татар халык табышмакларында архаик лексика Татарстан – туган йортым Тәрҗемә әсәрләрендә  иркәләү-кечерәйтү кушымчаларының бирелеше Фатих Кәримнең сугыш чоры иҗаты Фәнис Ярулинның шигырьләрендә лирика
Фәнис Яруллинның юмористик хикәяләре Халык санын алу тарихы Хәрәзминең “Мәхәббәтнамә” әсәрендә [а] һәм [ә] авазларының кулланылыш үзенчәлеге